نمایش 1–36 از 102 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ فورته ۱۴*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری ، مازی نور *

670,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۸*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T8 و رفلکتور سفید ، مازی نور *

273,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۸*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T8 و رفلکتور سفید نامتقارن ، مازی نور *

286,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۸*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T8 و قاب ساده ، مازی نور *

347,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۲۴*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری ، مازی نور *

657,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۲۸*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری ، مازی نور *

639,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۳۵*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری ، مازی نور *

743,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۳۶*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T8 و رفلکتور سفید ، مازی نور *

354,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۳۶*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T8 و رفلکتور سفید نامتقارن ، مازی نور *

374,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۳۶*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T8 و قاب ساده ، مازی نور *

481,000 تومان دستگاه

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترسی از پایین) ، مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترسی از پایین) ، مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از پایین) ، مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از پایین) ، مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین) ، مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه شفاف برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین) ، مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین) ،مازی نور *

چراغ توکار استریلوکس ۱۸*۴ وات (IP65) برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین) ،مازی نور *

چراغ روکار/توکار برلیانت ۱۴*۴ وات برای لامپ فلورسنت T5 با شبکه دابل پارابولیک آلومینیومی آنودایز MIRO و بالاست الکترونیکی ، مازی نور *

1,127,000 تومان دستگاه

چراغ روکار/توکار برلیانت ۲۸*۲ وات برای لامپ فلورسنت T5 با شبکه دابل پارابولیک آلومینیومی آنودایز MIRO و بالاست الکترونیکی ، مازی نور *

992,000 تومان دستگاه

چراغ روکار/توکار برلیانت ۵۴*۲ وات برای لامپ فلورسنت T5 با شبکه دابل پارابولیک آلومینیومی آنودایز MIRO و بالاست الکترونیکی ، مازی نور *

1,331,000 تومان دستگاه

چراغ روکار/توکار برلیانت۲۴*۴ وات برای لامپ فلورسنت T5 با شبکه دابل پارابولیک آلومینیومی آنودایز MIRO و بالاست الکترونیکی ، مازی نور *

1,157,000 تومان دستگاه

چراغ ضد انفجار ۱۸*۱ وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۲ وات فلورسنتی Zone 1/21 با بالاست الکترونیکی، ترووایرینگ و رده بندی II 2 G EX d e q IIC T4 Gb ، مازی نور *

چراغ ضد نم و غبار سیلمت ۲۸*۲ وات (IP65) برای لامپ فلورسنتی با بدنه استنلس استیل ، مازی نور *

1,661,000 تومان دستگاه

چراغ ضد نم و غبار سیلمت ۳۶*۱ وات (IP65) برای لامپ فلورسنتی با بدنه استنلس استیل ، مازی نور *

1,464,000 تومان دستگاه

چراغ ضد نم و غبار سیلمت ۳۶*۲ وات (IP65) برای لامپ فلورسنتی با بدنه استنلس استیل ، مازی نور *

1,588,000 تومان دستگاه

چراغ ضد نم و غبار سیلمت ۵۴*۱ وات (IP65) برای لامپ فلورسنتی با بدنه استنلس استیل ، مازی نور *

1,706,000 تومان دستگاه

چراغ فلورسنتی گالکسیا ۱۸*۱ وات با کلید با بالاست الکترونیکی ، مازی نور *

532,000 تومان دستگاه

چراغ فلورسنتی گالکسیا ۱۸*۱ وات بدون کلید با بالاست الکترونیکی ، مازی نور *

508,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۴*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق ، مازی نور *

672,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۴*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز شده براق لوکس ، مازی نور *

672,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۴*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتوری ، مازی نور *

628,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۴*۱ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و قاب ساده ، مازی نور *

612,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۴*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق لوکس ، مازی نور *

719,000 تومان دستگاه

چراغ فورته ۱۴*۲ وات برای لامپ فلورسنتی T5 با بالاست الکترونیکی و قاب ساده ، مازی نور *

654,000 تومان دستگاه