نمایش 1–36 از 176 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

سیم افشان ۰.۵ × ۱ (H05V-K ) سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

183,000 تومان کلاف

سیم افشان ۰.۷۵ × ۱ (H05V-K ) سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

255,000 تومان کلاف

سیم افشان ۱ × ۱ (H05V-K ) سیمیا(کلاف ۱۰۰ متری)

340,000 تومان کلاف

سیم افشان ۰.۵ × ۱ NYAF خراسان (افشارنژاد)

سیم افشان ۰.۵ × ۱ NYAF مغان

تومان

سیم افشان ۰.۵ × ۱ NYAF همدان

تومان

سیم افشان ۰.۵ × ۱ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

تومان کلاف

سیم افشان ۰.۷۵ × ۱ NYAF خراسان (افشارنژاد)

سیم افشان ۰.۷۵ × ۱ NYAF مغان

تومان

سیم افشان ۰.۷۵ × ۱ NYAF همدان

تومان

سیم افشان ۰.۷۵ × ۱ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

تومان کلاف

سیم افشان ۱ × ۱ NYAF خراسان (افشارنژاد)

315,000 تومان کلاف

سیم افشان ۱ × ۱ NYAF مغان

تومان

سیم افشان ۱ × ۱ NYAF همدان

تومان

سیم افشان ۱ × ۱ مشهد(کلاف ۱۰۰ متری)

تومان کلاف

سیم افشان ۱.۵ × ۱ (H07V-K ) سیمیا (کلاف ۱۰۰ متری)

450,000 تومان کلاف

سیم افشان ۰.۵ × ۱ (H07V-K ) سیمکو

سیم افشان ۰.۷۵ × ۱ (H07V-K ) سیمکو

سیم افشان ۱ × ۱ (H07V-K ) سیمکو

291,500 تومان کلاف

سیم افشان ۱.۵ × ۱ (H07V-K ) سیمکو

402,500 تومان کلاف

سیم افشان ۱.۵ × ۱ ابهر(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم افشان ۱.۵ × ۱ سینا(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم افشان ۱ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

299,200 تومان کلاف

سیم افشان ۱.۵ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

413,900 تومان کلاف

سیم افشان ۱.۵ × ۱ یزد(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم افشان ۱۰ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

2,825,800 تومان کلاف

سیم افشان ۱۶ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

4,388,400 تومان کلاف

سیم افشان ۲.۵ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

686,700 تومان کلاف

سیم افشان ۲۵ × ۱ شهاب جم

70,253 تومان متر

سیم افشان ۳۵ × ۱ شهاب جم

97,929 تومان متر

سیم افشان ۴ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

1,094,600 تومان کلاف

سیم افشان ۵۰ × ۱ شهاب جم

138,703 تومان متر

سیم افشان ۶ × ۱ شهاب جم (کلاف ۱۰۰ متری)

1,620,800 تومان کلاف

سیم افشان ۷۰ × ۱ شهاب جم

195,910 تومان متر

سیم افشان ۱۰ × ۱ ابهر(کلاف ۱۰۰ متری)

سیم افشان ۱۰ × ۱ سینا(کلاف ۱۰۰ متری)