مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ خیابانی اپتیما IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه با شیشه محدب سکوریت و خازن – نصب افقی ، مازی نور *

چراغ خیابانی اپتیما IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه با شیشه محدب سکوریت و خازن – نصب عمودی ، مازی نور *

چراغ خیابانی اپتیما IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخارسدیم / متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن – نصب افقی ، مازی نور *

چراغ خیابانی اپتیما IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ ۲۵۰ وات بخارسدیم / متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن – نصب عمودی ، مازی نور *

چراغ خیابانی اپتیما IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخارسدیم / متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن – نصب افقی ، مازی نور *

چراغ خیابانی اپتیما IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ ۴۰۰ وات بخارسدیم / متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن – نصب عمودی ، مازی نور *