مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ LED خطی روکار لومینا ۱۲ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم – سفید ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۱۲ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم – مشکی ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۲۱ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک – سفید ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۲۱ وات (IP44) با نور یخی ۶۰ سانت با دیفیوزر اکریلیک – مشکی ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۳۰ وات (IP44) با نور یخی ۹۰ سانت و دیفیوزر اکریلیک – سفید ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۳۰ وات (IP44) با نور یخی ۹۰ سانت و دیفیوزر اکریلیک – مشکی ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۳۹ وات (IP44) با نور یخی ۱۱۵ سانت و دیفیوزر اکریلیک – سفید ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۳۹ وات (IP44) با نور یخی ۱۱۵ سانت و دیفیوزر اکریلیک – مشکی ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۴۸ وات (IP44) با نور یخی ۱۴۵ سانت و دیفیوزر اکریلیک – سفید ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۴۸ وات (IP44) با نور یخی ۱۴۵ سانت و دیفیوزر اکریلیک – مشکی ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۵۶ وات (IP44) رنگ نور یخی ۱۷۰ سانت و دیفیوزر اکریلیک – سفید ، مازی نور *

چراغ LED خطی روکار لومینا ۵۶ وات (IP44) رنگ نور یخی ۱۷۰ سانت و دیفیوزر اکریلیک – مشکی ، مازی نور *