فرم درخواست استخدام

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • سوابق تحصیلی

  • سوابق شغلی

  • نام شرکتسمت شغلیبازه زمانی فعالیتعلت اتمام کار 
  • دوره های آموزشی،مهارتها

  • نام دورهمحل آموزشمدت دوره 
  • خواهشمند است رزومه کاری و مدارک آموزشی را پیوست فرمایید.