نمایش 1–36 از 367 نتیجه

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – آبی، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

۵۹۹,۸۵۰ تومان عدد

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – سفید، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

۵۹۹,۸۵۰ تومان عدد

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – طرح پرچم، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

۵۹۹,۸۵۰ تومان عدد

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – قرمز، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

۵۹۹,۸۵۰ تومان عدد

اتصال مستقیم سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

۱۱۲,۰۰۰ تومان عدد

اتصال مستقیم سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

۱۱۲,۰۰۰ تومان عدد

اتصال مستقیم ریل تک فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

۵۹,۰۰۰ تومان عدد

اتصال مستقیم ریل تک فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

۵۹,۰۰۰ تومان عدد

براکت لوله و قوطی ۲.۵ سانتی متر PDP2-Bracket-S مناسب برای چراغ پلاریس طوسی، مازی نور*

۶۷,۰۰۰ تومان عدد

براکت لوله و قوطی ۳ سانتی متر PDP3-Bracket-S مناسب برای چراغ پلاریس طوسی، مازی نور*

۷۲,۰۰۰ تومان عدد

براکت لوله آویز ۶۰ سانتی ریلی سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

۱۰۵,۰۰۰ تومان عدد

براکت لوله آویز ۶۰ سانتی ریلی سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

۱۰۵,۰۰۰ تومان عدد

براکت لوله آویز ۱۲۰ سانتی مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

۱۳۶,۰۰۰ تومان عدد

براکت لوله آویز ۱۲۰ سانتی ریلی سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

۱۳۶,۰۰۰ تومان عدد

آداپتور XAR گلنور

بادکش شیشه M550OCR1 مناسب برای چراغ استریلوکس، مازی نور *

بازوی دو طرفه ۱ متری PTU2L1-Bracket مناسب برای چراغ های ساترن،اپتیما،اپتیلوکس،زئوس،هلیوس،وگا مازی نور *

بازوی یک طرفه ۱ متری PTU1L1-Bracket مناسب برای چراغ های ساترن،اپتیما،اپتیلوکس،زئوس،هلیوس،وگا مازی نور *

بازوی یک طرفه ۱.۵ متریPTU1L15-Bracket مناسب برای چراغ های ساترن،اپتیما،اپتیلوکس،زئوس،هلیوس،وگا مازی نور *

بدنه و درپوش به طول ۱۱۵ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

۶۱۳,۰۰۰ تومان عدد

بدنه و درپوش به طول ۱۴۵ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

۸۰۳,۰۰۰ تومان عدد

بدنه و درپوش به طول ۱۷۰ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

۸۵۴,۰۰۰ تومان

بدنه و درپوش به طول ۶۰ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

۳۶۶,۰۰۰ تومان عدد

براکت آویز SBSS-Bracket مناسب برای چراغ ضدانفجار(Zone1)مازی نور *

۵۹,۰۰۰ تومان عدد

براکت آویز استیل SC-Bracket مناسب برای چراغ های فورته،فانال،ضدانفجار،فورته مازی نور *

۳۲,۵۰۰ تومان عدد

براکت آویز گالوانیزه SA-Bracket مناسب برای چراغ های فورته،فانال،ضدانفجار(Zone2)مازی نور *

۲۴,۰۰۰ تومان عدد

براکت جهت نصب توکار چراغ جهت نما RA2-Bracket-S مناسب برای چراغ لیدر،نقره ای مازی نور *

۲۹۱,۰۰۰ تومان عدد

براکت جهت نصب توکار چراغ جهت نما RA2-Bracket-W مناسب برای چراغ لیدر،سفید مازی نور *

۲۹۱,۰۰۰ تومان عدد

براکت دوطرفه نصب لوله چراغ پارکی PTT2-Bracket-BL مناسب برای چراغ تولیپ،ماگنولیا مشکی مازی نور *

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان عدد

براکت دوطرفه نصب لوله چراغ پارکی PTT2-Bracket-W مناسب برای چراغ تولیپ،ماگنولیا سفید مازی نور *

۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان عدد

براکت دیواری ۳۰ درجه ۱۱۵WBKT مناسب برای چراغ استارک مازی نور(سفارشی)

۹۴۱,۰۰۰ تومان عدد

براکت دیواری ۳۰ سانتی متری PWU30-Bracket-S مناسب برای چراغ هالی،آستریا S مازی نور *

۱۶۸,۰۰۰ تومان عدد

براکت دیواری ۴۰ سانتی متری PWU40-Bracket-S مناسب برای چراغ هالی، آستریا M مازی نور

۱۷۷,۰۰۰ تومان عدد

براکت دیواری ۴۴۰CKW مناسب برای چراغ اینفینیتی(C) مازی نور *

براکت دیواری WB-BRACKET مناسب برای چراغ فانال مازی نور *

۳۹۱,۰۰۰ تومان عدد

براکت دیواری WB1-BRACKET مناسب برای چراغ امیلوکس مازی نور *

۱۹۵,۰۰۰ تومان عدد