نمایش 1–36 از 192 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – آبی، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

320,000 تومان عدد

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – سفید، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

320,000 تومان عدد

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – طرح پرچم، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

320,000 تومان عدد

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی – قرمز، مناسب برای چراغ های اپتیلوکس،ساترن،وگا،هلیوس،هالی،زئوس،اپتیما مازی نور *

320,000 تومان عدد

اتصال مستقیم سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

66,000 تومان عدد

اتصال مستقیم سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

66,000 تومان عدد

اتصال مستقیم ریل تک فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

54,000 تومان عدد

اتصال مستقیم ریل تک فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

54,000 تومان عدد

براکت لوله و قوطی ۲.۵ سانتی متر PDP2-Bracket-S مناسب برای چراغ پلاریس طوسی، مازی نور*

32,500 تومان عدد

براکت لوله و قوطی ۳ سانتی متر PDP3-Bracket-S مناسب برای چراغ پلاریس طوسی، مازی نور*

34,000 تومان عدد

براکت لوله آویز ۶۰ سانتی ریلی سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

61,500 تومان عدد

براکت لوله آویز ۶۰ سانتی ریلی سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

61,500 تومان عدد

براکت لوله آویز ۱۲۰ سانتی مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، سفید مازی نور *

81,000 تومان عدد

براکت لوله آویز ۱۲۰ سانتی ریلی سه فاز مناسب برای چراغ های هانی،لومریا،نواترن، مشکی مازی نور *

81,000 تومان عدد

بادکش شیشه M550OCR1 مناسب برای چراغ استریلوکس، مازی نور *

بازوی دو طرفه ۱ متری PTU2L1-Bracket مناسب برای چراغ های ساترن،اپتیما،اپتیلوکس،زئوس،هلیوس،وگا مازی نور *

بازوی یک طرفه ۱ متری PTU1L1-Bracket مناسب برای چراغ های ساترن،اپتیما،اپتیلوکس،زئوس،هلیوس،وگا مازی نور *

بازوی یک طرفه ۱.۵ متریPTU1L15-Bracket مناسب برای چراغ های ساترن،اپتیما،اپتیلوکس،زئوس،هلیوس،وگا مازی نور *

بدنه و درپوش به طول ۱۱۵ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

311,000 تومان عدد

بدنه و درپوش به طول ۱۴۵ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

374,000 تومان عدد

بدنه و درپوش به طول ۱۷۰ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

422,000 تومان

بدنه و درپوش به طول ۶۰ سانتی متر مناسب برای چراغ لومیلاین،سفید مازی نور *

189,000 تومان عدد

براکت آویز SBSS-Bracket مناسب برای چراغ ضدانفجار(Zone1)مازی نور *

56,000 تومان عدد

براکت آویز استیل SC-Bracket مناسب برای چراغ های فورته،فانال،ضدانفجار،فورته مازی نور *

20,500 تومان عدد

براکت آویز گالوانیزه SA-Bracket مناسب برای چراغ های فورته،فانال،ضدانفجار(Zone2)مازی نور *

14,500 تومان عدد

براکت جهت نصب توکار چراغ جهت نما RA2-Bracket-S مناسب برای چراغ لیدر،نقره ای مازی نور *

149,000 تومان عدد

براکت جهت نصب توکار چراغ جهت نما RA2-Bracket-W مناسب برای چراغ لیدر،سفید مازی نور *

149,000 تومان عدد

براکت دوطرفه نصب لوله چراغ پارکی PTT2-Bracket-BL مناسب برای چراغ تولیپ،مشکی مازی نور *

548,000 تومان عدد

براکت دوطرفه نصب لوله چراغ پارکی PTT2-Bracket-W مناسب برای چراغ تولیپ،سفید مازی نور *

548,000 تومان عدد

براکت دیواری ۳۰ درجه ۱۱۵WBKT مناسب برای چراغ استارک مازی نور *

480,000 تومان عدد

براکت دیواری ۳۰ سانتی متری PWU30-Bracket-S مناسب برای چراغ هالی، مازی نور *

118,000 تومان عدد

براکت دیواری ۴۴۰CKW مناسب برای چراغ اینفینیتی(C) مازی نور *

براکت دیواری WB-BRACKET مناسب برای چراغ فانال مازی نور *

180,000 تومان عدد

براکت دیواری WB1-BRACKET مناسب برای چراغ امیلوکس مازی نور *

124,000 تومان عدد

براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه WA-Bracket مناسب برای چراغ های فورته،سیلمت، ضد انفجار مازی نور *

59,000 تومان عدد

براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه WA1-Bracket مناسب برای چراغ های ایزولا ،سیلیوم، لومیلاین،لدیسیل مازی نور *

44,500 تومان عدد