نمایش 1–36 از 247 نتیجه

نمایش 24 36 66

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه جهت نصب به لوله و دیوار ، مازی نور *

۴,۰۰۶,۶۰۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید جهت نصب لوله و دیوار ، مازی نور *

۴,۴۸۶,۸۴۰ تومان دستگاه

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

۱,۱۴۴,۴۸۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

۱,۱۴۴,۴۸۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۶۰سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

۱,۱۴۴,۴۸۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

۱,۱۴۴,۴۸۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

۱,۱۴۴,۴۸۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

۱,۱۴۴,۴۸۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

۱,۵۲۲,۶۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

۱,۵۲۲,۶۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

۱,۵۲۲,۶۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

۱,۵۲۲,۶۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

۱,۵۲۲,۶۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

۱,۵۲۲,۶۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

۱,۷۳۴,۲۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

۱,۷۳۴,۲۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

۱,۷۳۴,۲۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

۱,۷۳۴,۲۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

۱,۷۳۴,۲۰۰ تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

۱,۷۳۴,۲۰۰ تومان

چراغ LED ضد نم وغبار (IP65) سیلمت ۳۹ وات و با نور یخی، با بدنه استنلس استیل ، مازی نور *

۲,۵۵۸,۵۲۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

۳,۷۸۴,۸۸۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار ، مازی نور *

۴,۹۴۸,۶۸۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

۵,۱۶۲,۱۲۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

۴,۲۶۸,۸۰۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه جهت نصب به لوله و دیوار ، مازی نور *

۴,۷۶۹,۲۸۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

۴,۹۹۲,۸۴۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

۵,۴۷۲,۱۶۰ تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب لوله و دیوار ، مازی نور *

۵,۲۴۵,۸۴۰ تومان دستگاه

چراغ تونلی راکی (IP66) برای لامپ ۱۵۰ و ۲۰۰ وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود ، مازی نور *

۵۱۱,۵۲۰ تومان

چراغ تونلی راکی (IP66) برای لامپ رشته‌ای ۶۰ و ۱۰۰ وات ، مازی نور *

۳۳۳,۰۴۰ تومان

چراغ صنعتی LED آویز ۱۱۰ وات نور آفتابی شعاع

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

چراغ صنعتی LED آویز ۱۱۰ وات نور مهتابی شعاع

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

چراغ صنعتی LED آویز ۱۷۰ وات نور آفتابی شعاع

۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان دستگاه

چراغ صنعتی LED آویز ۱۷۰ وات نور مهتابی شعاع

۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان دستگاه

چراغ صنعتی LED آویز ۲۲۰ وات نور آفتابی شعاع

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه