نمایش 1–36 از 165 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه جهت نصب به لوله و دیوار ، مازی نور *

3,196,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید جهت نصب لوله و دیوار ، مازی نور *

3,579,000 تومان دستگاه

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

894,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

894,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۶۰سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

894,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

894,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

894,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۲۵ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۶۰ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

894,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

1,189,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

1,189,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

1,189,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

1,189,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

1,189,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۴۷ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۱۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

1,189,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

1,356,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

1,356,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور مهتابی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

1,356,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور DA ، مازی نور *

1,356,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور W ، مازی نور *

1,356,000 تومان

چراغ LED خطی روکار سیلیوم ۵۸ وات (IP65) ، با نور یخی ، به طول ۱۴۵ سانتی متر ، لنز و پخش نور N ، مازی نور *

1,356,000 تومان

چراغ LED ضد نم وغبار (IP65) سیلمت ۳۹ وات و با نور یخی، با بدنه استنلس استیل ، مازی نور *

1,878,000 تومان دستگاه

چراغ LED ضد نم وغبار HT سیلمت ۳۸ وات (IP65) و با نور یخی ، با بدنه استنلس استیل و پخش نور باز ، مازی نور *

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

3,019,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار ، مازی نور *

3,947,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

4,118,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۱۵۰ وات متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

3,404,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه جهت نصب به لوله و دیوار ، مازی نور *

3,804,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار جیوه جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

3,983,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب سقفی و آویز ، مازی نور *

4,364,000 تومان دستگاه

چراغ استارک Well glass برای لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم/ متال هالاید جهت نصب لوله و دیوار ، مازی نور *

4,185,000 تومان دستگاه

چراغ تونلی راکی (IP66) برای لامپ ۱۵۰ و ۲۰۰ وات رشته‌ای یا کامپکت بالاست سرخود ، مازی نور *

418,000 تومان

چراغ تونلی راکی (IP66) برای لامپ رشته‌ای ۶۰ و ۱۰۰ وات ، مازی نور *

271,000 تومان

چراغ صنعتی آپولو (IP40) برای لامپ کامپکت بالاست سرخود و ۱۶۰ وات بخار جیوه مستقیم و رفلکتور C1 آپولو ۱ ، مازی نور *

518,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه با رفلکتور C1 آپولو ۱ و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,514,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۲۵ وات بخار جیوه با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D1 و شیشه کوچک ۱۰۵T360 ، مازی نور *

1,628,000 تومان دستگاه

چراغ صنعتی آپولو (IP65) برای لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم با قلاب رزوه دار و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2 و شیشه بزرگ ۱۰۵T460 ، مازی نور *

2,037,000 تومان دستگاه