مشاهده همه 10 نتیجه

کابل شبکه Cat6 SF/UTP/LSZH سیمیا

۲۳,۵۰۰ تومان متر

کابل شبکه Cat6 SF/UTP/LSZH سیمیا(کلاف ۳۰۵متری)

۷,۱۶۷,۵۰۰ تومان کلاف

کابل شبکه Cat6 SF/UTP/PVC سیمیا

۱۹,۹۰۰ تومان متر

کابل شبکه Cat6 SF/UTP/PVC سیمیا (کلاف ۳۰۵ متری)

۶,۰۶۹,۵۰۰ تومان کلاف

کابل شبکه Cat6 U/UTP/LSZH سیمیا

۱۴,۳۰۰ تومان متر

کابل شبکه Cat6 U/UTP/LSZH سیمیا (کلاف ۳۰۵متری)

۴,۳۶۱,۵۰۰ تومان کلاف

کابل شبکه Cat6 U/UTP/PVC سیمیا (۵۰۰ متری)

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان قرقره

کابل شبکه Cat6 U/UTP/PVC سیمیا

۱۱,۹۰۰ تومان متر

کابل شبکه Cat6 U/UTP/PVC سیمیا (کلاف ۳۰۵ متری)

۵,۲۴۶,۰۰۰ تومان کلاف

کابل هوشمند KNX سیمیا

۱۶,۴۰۰ تومان متر