مشاهده همه 21 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

کابل ضدآتش ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۱.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۲.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۲.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۲.۵ × ۴ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۴ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۴ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل مقاوم در برابر آتش ۴ × ۴ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمیا

کابل ضدآتش ۱.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

کابل ضدآتش ۲.۵ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

کابل ضدآتش ۲.۵ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

کابل ضدآتش ۴ × ۲ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

کابل ضدآتش ۴ × ۳ ۰.۶/۱kV) N2XH) سیمکو

کابل هالوژن فری(فویل-شیلد) ۱.۵ × ۲ سیمیا (۱۰۰۰ متری)

35,200,000 تومان قرقره

کابل هالوژن فری(فویل-شیلد) ۱.۵ × ۲ سیمیا

35,200 تومان متر

کابل هالوژن فری(فویل-شیلد) ۱.۵ × ۳ سیمیا (۱۰۰۰ متری)

45,900,000 تومان قرقره

کابل هالوژن فری(فویل-شیلد) ۱.۵ × ۳ سیمیا

45,900 تومان متر

کابل هالوژن فری با نوار میکا ۱.۵ × ۲ سیمیا (۱۰۰۰ متری)

33,000,000 تومان قرقره

کابل هالوژن فری با نوار میکا ۱.۵ × ۲ سیمیا

33,000 تومان متر