نمایش 1–36 از 84 نتیجه

بلوئر هود سانتریفیوژ فوروارد قاب پلاستیکی IP54 تکفاز سایز ۷*۱۴ سانت دمنده

۷۴۰,۰۰۰ تومان دستگاه

بلوئر هود سانتریفیوژ فوروارد قاب فلزی IP54 تکفاز سایز ۷*۱۴ سانت دمنده

۹۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

سانتریفیوژ فوروارد ، بلوئر فن کویل IP54 تکفاز سایز ۱۵*۲۱ سانت دمنده

۹۸۰,۰۰۰ تومان دستگاه

سانتریفیوژ فوروارد ، بلوئر فن کویل IP54 تکفاز سایز ۲۰*۲۰ سانت دمنده

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بکوارد (طرح آلمان) IP54 تکفاز سایز ۴*۱۹ سانت دمنده

۵۹۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بکوارد (طرح آلمان) IP54 تکفاز سایز ۴*۲۲ سانت دمنده

۶۹۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۱۰ سانت دمنده

۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۱۲ سانت دمنده

۸۸۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۱۵ سانت دمنده

۹۶۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۱۵ سانت دمنده

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۲۰ سانت دمنده

۱,۹۸۶,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۲۵ سانت دمنده

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن بین کانالی لاین ونت IP44 تکفاز سایز ۳۰ سانت دمنده

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۰*۳۰ سانت دمنده

۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۰*۳۰ سانت دمنده

۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۲*۴۰ سانت دمنده

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۲*۴۰ سانت دمنده

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۶*۵۰ سانت دمنده

۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۶*۵۰ سانت دمنده

۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۷*۲۵ سانت دمنده

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۷*۲۵ سانت دمنده

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۷*۲۵ سانت دمنده

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 سه فاز سایز ۱۰*۳۰ سانت دمنده

۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 سه فاز سایز ۱۲*۴۰ سانت دمنده

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 سه فاز سایز ۱۶*۵۰ سانت دمنده

۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ بکوارد با ورودی یک طرفه IP54 سه فاز سایز ۷*۲۵ سانت دمنده

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۰*۲۰ سانت دمنده

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۰*۲۵ سانت دمنده

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه IP54 تکفاز سایز ۱۰*۳۰ سانت دمنده

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد با ورودی یک طرفه IP54 سه فاز سایز ۱۰*۳۰ سانت دمنده

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه IP54 تکفاز سایز ۲۰*۲۰ سانت دمنده

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه IP54 تکفاز سایز ۲۵*۲۵ سانت دمنده

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه IP54 تکفاز سایز ۲۵*۲۵ سانت دمنده

۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه IP54 تکفاز سایز ۳۰*۲۵ سانت دمنده

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه IP54 تکفاز سایز ۳۰*۳۰ سانت دمنده

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه IP54 تکفاز سایز ۳۰*۳۰ سانت دمنده

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان دستگاه