نمایش 1–36 از 49 نتیجه

نمایش 24 36 66

کنتاکتور ۱۰۰ آمپر ۵۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۲,۶۸۸,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۱۵ آمپر ۶۰ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۲,۹۲۸,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۲ آمپر ۵.۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۳۴۲,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۲ آمپر ۵.۵ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۵۱۹,۵۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۳۰ آمپر ۶۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۳,۳۱۷,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۵۰ آمپر ۷۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۳,۸۲۴,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۵.۷ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۶۶۲,۱۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۷.۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۴۵۹,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۸۵ آمپر ۹۰ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۵,۶۵۹,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۲۲ آمپر ۱۱ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۵۰۰,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۲۲۵ آمپر ۱۳۲ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۶,۶۳۳,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۲۵ آمپر ۱۱ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۷۱۴,۷۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۲۶۵ آمپر ۱۴۷ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۳۰۰ آمپر ۱۶۰ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۸,۵۳۵,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۱۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۷۲۵,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۱۵ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۸۳۳,۸۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۴۰ آمپر ۱۸.۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۱,۰۶۴,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۴۰ آمپر ۵.۱۸ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۱,۱۴۹,۶۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۴۰۰ آمپر ۲۲۰ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۵۰ آمپر ۲۲ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۱,۷۴۸,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۵۰ آمپر ۲۲ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۱,۷۳۱,۴۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۵۰۰ آمپر ۲۵۰ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۶۳۰ آمپر ۳۳۰ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۶۵ آمپر ۳۰ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۱,۸۱۳,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۷۵ آمپر ۳۷ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۱,۹۱۳,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۸۰۰ آمپر ۴۰۰ کیلووات با بوبین ۱۰۰،۲۴۰AC / 110،۲۲۰DC هیوندای

۲۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۸۵ آمپر ۴۵ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۲,۰۳۸,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۹ آمپر ۴ کیلووات با بوبین ۲۲۰VAC هیوندای

۳۳۴,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۹ آمپر ۴ کیلووات با بوبین ۲۴،۲۲۰VDC هیوندای

۴۵۳,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۱۵ آمپر مدل F115-10 الکتروکاوه

۲,۵۳۶,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۲ آمپر مدل D12-11 الکتروکاوه

۲۲۶,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۵۰ آمپر مدل F150-10 الکتروکاوه

۳,۲۳۷,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۸ آمپر مدل D18-11 الکتروکاوه

۲۹۳,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۱۸۵ آمپر مدل F185-10 الکتروکاوه

۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۲۲۵ آمپر مدل F225-10 الکتروکاوه

۴,۸۶۷,۰۰۰ تومان عدد

کنتاکتور ۲۵ آمپر مدل D25-11 الکتروکاوه

۳۱۶,۰۰۰ تومان عدد