مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 66

چراغ ضد انفجار ۱۸*۱ وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۱۸*۲ وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۱ وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۲ وات فلورسنتی Zone 1/21 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 2 G EX d e q IIC T4 Gb ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۲ وات فلورسنتی Zone 1/21 با بالاست الکترونیکی، ترووایرینگ و رده بندی II 2 G EX d e q IIC T4 Gb ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۲ وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc ، مازی نور *