مشاهده همه 18 نتیجه

نمایش 24 36 66

چراغ ضد انفجار ۳۶*۱ وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۲ وات فلورسنتی Zone 1/21 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 2 G EX d e q IIC T4 Gb ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار ۳۶*۲ وات فلورسنتی Zone 1/21 با بالاست الکترونیکی، ترووایرینگ و رده بندی II 2 G EX d e q IIC T4 Gb ، مازی نور *

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent, 18W) مدل (EF) سایز ۱ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent, 18W) مدل (EF) سایز ۲ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent,18W) مدل (NF) سایز ۱ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent,18W) مدل (NF) سایز ۲ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent,36W) مدل (EF) سایز ۱ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent,36W) مدل (EF) سایز ۲ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent,36W) مدل (NF) سایز ۱ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا ۲xT8), Fluorescent,36W) مدل (NF) سایز ۲ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا LED 15W مدل (EL) گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا LED 15W مدل (NL) گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا LED 18W مدل (NLT) سایز ۱ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا LED 18W مدل (NLT) سایز ۲ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا LED 9W مدل (NLT) سایز ۱ گلنور

چراغ ضد انفجار آستریا LED 9W مدل (NLT) سایز ۲ گلنور

چراغ ضد انفجار Zone 1/21 LED با توان ۲۸ وات به طول ۱۲۰ سانتی متر نور مهتابی مازی نور